Grafický servis

UKÁZKY ZPRACOVÁNÍ LOGOTYPŮ VEKTOROVOU GRAFIKOU

Ukázky grafických návrhů firemních a značkových log.

 

 

 

 

 

logo 5

 

 

logo 7

 

loto 8

 

logo 9

Cena návrhu loga v pozitivu a negativu 1000 Kč Cena nejjednoduššího manuálu řešícího různá použití na tiskoviny a materiály 5000 Kč
potisky předmětů
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.