Grafický servis

PERIODICKÉ TISKOVINY: LITERÁRNÍ NOVINY

Ukázka sazby novin a periodik. Sazba novin je prováděna v prorgamu InDesign s využitím částečné automatizace.
Literární noviny

LITERÁRNÍ NOVINY

16 stran listu
8 stran přílohy Nové knihy
8 stran přílohy Školní noviny

Příprava tohoto periodika do tisku stála 7500 Kč.
(3 prac. dny po 12 hodinách)*

Korektorské práce 3000 Kč
(průběžně po 5 prac. dní — 15 hodin)

 

* Ceny a časy přípravy platí jen za podmínek uvedených zde:
SAZBA NOVIN
PŘÍPRAVA TEXTŮ

potisky předmětů
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.