Grafický servis

SAZBA TISKOVIN — TÝDENÍKY, MĚSÍČNÍKY, SBORNÍKY, ZPRAVODAJE

Zpravodaj
může být na přípravě levný ale i pěkný.

Pěkná úprava tiskovinu nezdražuje.

Zdarma připravím maketu s počty liter.

<<< klik

SAZBA A PŘÍPRAVA DO TISKU týdeníků, měsíčníků

  • Zadavatel dodá obsahově hotové texty s obrazovým materiálem.
  • Typografické řešení s redakční úpravou textů a jazykovou korekturou svěří dodavateli.
  • Zadavatel kontroluje publikaci před vydáním — dodavatel zanese poznámky a korektury — HOTOVO, tisk.
TEXTY
*.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.txt (UTF-8)
Většina textových editorů má export do RTF.
FOTOGRAFIE
Fotografický aparát je nejlepší zdroj, zdroje
z internetu jsou problematické kvalitou nebo autorstvím.
GRAFY
V jakékoli formě, protože se vždy překreslují.
V datové podobě *.xls, *.ods.
ÚPRAVA TEXTŮ PRO ZPRAVODAJE I JINÁ PERIODIKA
Pokud je potřeba z hlediska vydavatele text redakčně upravit do publikační formy, spolupracuji s redakcí periodika čtrnáctideníku Kulturní noviny, jejichž redaktorky text citlivě pro publikování připraví. Je možné provést i zpětnou autorskou korekturu.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Úpravu textů pro vydávání a publikování nejen zpravodajů, ale i novin a knih najdete zde. PDF soubor zdarma ke stažení je zde.
CENÍK TISKU periodik, zpravodajů, měsíčníků, sborníků, ročenek a podobných tiskovin.
KALKULAČKA SAZBY tiskovin po položkách.
Kalkulačka bude fungovat po stažení na disk.
Ceník tisku
Ceník sazby
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.
zpravodaj maketa