Grafický servis

CENÍK GRAFIKY A TISKU

ceník grafických prací / ve výstavbě
letáky, plakáty, loga
ceník sazby publikací – kalkulačka v PDF ke stažení
brožury, zpravodaje, knihy, noviny
ceník tisku: barevný malonákladový digitální tisk
formát A5 až 330 × 800 mm, papír 115—300 g/m², vizitky, bannery
Projekty
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.