Grafický servis

SAZBA KNIH (neperiodické publikace)

Grafické návrhy tiskovin, letáků
Návrh log
Sazba novin
Sazba knih
Orientační systém v budovách

Ukázka sazby a příravy knih do tisku s rozpočtem realizace.

MĚLA JSEM MOC KRÁSNÉ DĚTSTVÍ

O KURTU GÖDELOVI…

BEST-UF!

Měla jsem moc krásné dětství

O Kurtu Gödlovi Best-uf! - underground básně
Grafický návrh typografie, sazba a příprava do tisku dvoujazyčné knihy (česky/německy), pro Etnologický ústav, Brno. Grafický návrh typografie, sazba a příprava do tisku odborné knihy o vědci, matematiku s technickými nákresy pro Společnost Kurta Gödela. Grafický návrh, sazba a příprava do tisku, realizace tisku sbírky básní Pavla Ambrože Homéra s audio CD a bookletem pro ad Sensum Bonum.
typografický návrh
sazba 700 stran
  (45 Kč/str.)
návrh obálky
zpracování 55 fotografií

Celkem:

1 500 Kč

31 500 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč


36 000 Kč
typografický návrh
sazba 84 stran
  (45 Kč/str.)
návrh obálky
zpracování 15 grafů


Celkem:
500 Kč

3 780 Kč
500 Kč
1 050 Kč


5 830 Kč
typografický návrh
sazba 168 stran
  (30 Kč/str.)
návrh obálky
24 ilustrací (250 Kč/kus)


Celkem:
1 000 Kč

5 040 Kč
500 Kč
6 000 Kč


12 540 Kč

Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelské činnosti, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským a mediálním družstvem Kulturní noviny.