Grafický servis

PERIODICKÉ PUBLIKACE, NOVINY — ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY

Ukázka sazby novin a periodik. Sazba novin je prováděna v prorgamu InDesign s využitím částečné automatizace.

LITERÁRNÍ NOVINY

KULTURNÍ NOVINY

INZERTNÍ NOVINY PROBRNO

Literární noviny Kulturní noviny Inzertní noviny
Sazba, zajištění tisku.
Noviny — týdeník, černobílé
316×470 mm, 16 stran
Vydavatel:
Centrum pro média a demokracii, o. s.
Typografický layout, sazba, zajištění tisku. Noviny čtrnáctideník, černobílé
297×420 mm, 12 stran
Vydavatel: Kulturní noviny — vydavatelské a mediální družstvo.
Sazba, příprava inzerce z dodaných podkladů.
Inzertní noviny, barevné
210×297 mm, 24 stran
Vydavatel: BBpress media, s. r. o.
Služba obsahuje: TYPOGRAFICKÝ NÁVRH • SAZBU • JAZYKOVÉ KOREKTURY • ZAJIŠTĚNÍ TISKU
Projekty
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.