Grafický servis

ÚČAST NA PROJEKTECH A GRANTOVÝCH AKTIVITÁCH

ASTROLOGY & ARTS

PARTITURY A SMYČCE

KULTURNÍ NOVINY

Spolupráce na projektu s neziskovkou MÍSTO galerie, z. s.

ASTROLOGY & ARTS

podpořen grantem International Visegrad Fund.
Realizací byly čtyři výstavy v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku.

mistogalerie.cz/astrology-and-arts

Astrology & Arts

Probíhající tříletý projekt s neziskovkou ad Sensum Bonum, z. s. s názvem

PARTITURY A SMYČCE

na pořadu koncertů, publikování audionahrávek a výstav. Spolupráce se sestává z podpory propagace, vytváření grafických návrhů pozvánek, plakátů, tiskovin a bookletů k audionosičům. Podpora je spojená s tvorbou webu spolku.

Projek je podpořen grantem Statutárního města Brna.

Prezentace bude umístěna na:
ad-sensum-bonum.cz

Probíhající polupráce na projektumediálního družstva

KULTURNÍ NOVINY

Spolupráce probíhá na sazbě novin a propagačních tiskovin - pozvánky, plakáty.

kulturni-noviny.cz

Kulturní noviny

Před tímto projektem bylo realizováné pod názvem Astrologie a umění 6 výstav po České republice a po skončení projektu byly realizovány dvě přednášky v rámci tématu pojektu a jedna výstava v Senátu České republiky. Projekt zahrnuje dva koncerty a dvě výstavy do roka. Na koncertech zazní provedení zhudebnění grafických partitur brněnských výtvarníků, zahraných zahraničními hudebníky na smyčcové nástroje. Výstupem bude zvuková nahrávka a vydání CD nosiče. Projekt je pokusem vytvořit stabilní informační a vydavatelský subjekt, bez účasti kapitálového subjektu, financovaným družstevníky a činností samotného družstva. Cílem je posílení občanské společnosti.

Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelské činnosti, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským a mediálním družstvem Kulturní noviny.