Grafický servis

KOMPLETNÍ PREZENTACE TISK/WEB

Vytvoříme webovou grafiku z vizitky nebo obráceně s maximálním ohledem na charakter původního grafického návrhu.

www.krasopis.cz plak kaligrafie
plakát A3

vizitka kaligrafie
vizitka

kartička
kartička 1/3 A4

Z webové prezentace si zákaznice přála vytvořit tiskové mateiály.
S ohledem na rozdílný charakter obou médií bylo pro tisk na ruční papír použito barokně vyhlížejícího písma, ale charakter grafického návrhu webu byl zachován.

Design webu [CZ/EN]
Redesign tiskovin:
plakát
vizitka
Propagační kartička
2000 Kč

1000 Kč
200 Kč
500 Kč
potisky předmětů
Projekty
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.