Grafický servis

RÁMCOVÝ CENÍK VYBRANÝCH POLYGRAFICKÝCH SLUŽEB

CENÍK TISKU periodik, zpravodajů
a podobných tiskovin.
CENÍK sazby sešitové publikace
Typografický návrh 400 Kč
Návrh obálky 400 Kč
SAZBA A PŘÍPRAVA DO TISKU:
• sazba 48 stran 2 400 Kč
• vytvoření 10 tabulek 500 Kč
• překreslení 5 grafů 400 Kč
• úprava 25 fotografií 750 Kč
• montáž obálky 400 Kč
• jazyková kor. (50 Kč/normostr.) 650 Kč
PŘÍPRAVA PDF / ELEKTRONICKÁ VERZE:
• interaktivní obsah 200 Kč
• odkazy na internet 200 Kč
• aktivní e-mailové odkazy 200 Kč
• zvětšování fotek, grafů apod.
  v rámci souboru PDF
400 Kč
PŘÍPRAVA CD:
• výpal na CD 15 Kč/kus
• potisk CD 10 Kč/kus
• plastový obal s tištěným titulem 15 Kč/kus
TISK (cena s DPH):
• 300 kusů ofsetovým tiskem 22 000 Kč
• 50 kusů malonákl. tiskbarevný 3 900 Kč
• 25 kusů malonákl. tisk barevný 2 200 Kč
• 25 kusů malonákl. tisk černobílý 1 000 Kč
KALKULAČKA SAZBY periodik po položkách.
Kalkulačka bude fungovat po stažení na disk.
Ceník tisku
Ceník sazby
CENÍK TVORBY LOG
Cena návrhu loga 1000–3000 Kč
Cena nejjednoduššího manuálu 4000–8000 Kč
Projekty
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.