Grafický servis

VÝROČNÍ ZPRÁVY, BROŽURY, ZPRAVODAJE A PODOBNÉ PUBLIKACE

  Ukázka přípravy, sazby a grafiky výroční zprávy s rozpočtem ve formě pro tisk a v PDF s možností přípravy datového CD.


 POSTUP PRÁCE:

1.  u vás  Domluva na grafické podobě výroční zprávy a typografii sazby.
           Dodání textů a obrazového materiálu.

2.  u mne  Typografická úprava, sazba textu do stránek a zaslání v PDF.

3.  u vás  Zanesení poznámek a korektur v PDF*.

4.  u mne  Zapracování připomínek a korektur a zaslání PDF v tiskové kvalitě.

5.  u vás  Souhlas k tisku.

6.  u mne  Předání (zaslání) vytištěné zakázky + CD s PDF souborem pro tisk i na internet.

*  Pokud byste potřebovali pomoci se záznamem poznámek a korektur v PDF, zašlu vám krátký, názorný návod, jak postupovat v programu Acrobat Reader.
Dotazy zde: svejda@typograf.org, tel.: 604 274 410

VZOROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROZPOČET

POZNÁMKY

výroční zpráva

Pro organizaci LIPKA.

A5, 48 stran, sešit na dvě skoby
celobarevná

Tato výroční zpráva stála:

Cena pouze pro tisk nebo PDF:
5 150 Kč

Výstup v PDF (obsah, odkazy, e-maily) k tiskovému souboru:
600 Kč

ZDE SOUBOR V PDF KE STAŽENÍ

Typografický návrh 400 Kč

CO PŘÍPRAVU ZDRAŽUJE:

Největším zdražovačem jsou nehotové podklady, které se během přípravy doplňnují
a následně komplikované korektury.

Pracnost též zvyšují automatické funkce vkládané do textu v programu MS Word.

CO PŘÍPRAVU ZLEVŇUJE:

• velké fotografie
• fotografie mimo MS Word
  (nejlépe *.rtf)
• srozumitelné názvy
  (01-budova-firmy.jpg)
  (05-tab-vynosy.xls)
  nikoli např.: IMG_65495.raw
• tabulky v Excelu mimo Word
• pozn. o umístění fotek v textu
• popisky v externím souboru
• korektura značená v PDF
  souboru (viz poznámka výše
  pod 8. bodem)

S dobře připravenými podklady lze sazbu výroční zprávy urychlit a lze ji připravit do pěti pracovních dnů i s jazykovou korekturou textu.

Tisk lze zajistit také do pěti pracovních dnů.

Návrh obálky 400 Kč
SAZBA A PŘÍPRAVA DO TISKU:
• sazba 48 stran 2 400 Kč
• vytvoření 10 tabulek 500 Kč
• překreslení 5 grafů 400 Kč
• úprava 25 fotografií 750 Kč
• montáž obálky 400 Kč
• jazyková kor. (50 Kč/normostr.) 650 Kč
PŘÍPRAVA PDF / ELEKTRONICKÁ VERZE:
• interaktivní obsah 200 Kč
• odkazy na internet 200 Kč
• aktivní e-mailové odkazy 200 Kč
• zvětšování fotek, grafů apod.
  v rámci souboru PDF
400 Kč
PŘÍPRAVA CD:
• výpal na CD 15 Kč/kus
• potisk CD 10 Kč/kus
• plastový obal s tištěným titulem 15 Kč/kus
TISK (cena s DPH):
• 300 kusů ofsetovým tiskem 22 000 Kč
• 50 kusů malonákl. tiskbarevný 3 900 Kč
• 25 kusů malonákl. tisk barevný 2 200 Kč
25 kusů malonákl. tisk černobílý 1 000 Kč
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.