Grafický servis

VÝROČNÍ ZPRÁVY, BROŽURY, ZPRAVODAJE A PODOBNÉ PUBLIKACE

  Ukázka přípravy, sazby výroční zprávy s rozpočtem ve formě pro tisk a v PDF s možností přípravy datového CD.

POSTUP PRÁCE:

1. Domluva na grafické podobě a typografii sazby.

2. Dodání textů a obrazového materiálu.

3. Jazyková korektura na naší straně (pokud se dohodne) a vaše zpětná vazba* (zaslaní upraveného textu ve Wordu s úpravami).

4. Zlom stran a zaslání k náhledu v PDF.

5. Zapracování připomínek k náhledu a konečná textová korektura z vaší strany.

6. Zapracování úprav.

7. Zaslání PDF v tiskové kvalitě — souhlas k tisku.

8. Předání (zaslání) vytištěné zakázky + CD s PDF souborem pro tisk i pro vložení na internet.

*  Pokud by jste potřebovali pomoci se záznamem poznámek a korektur v PDF, pošleme vám krátký, názorný návod jak postupovat v programu Acrobat Reader.

VZOROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROZPOČET

POZNÁMKY

výroční zpráva

Pro organizaci LIPKA.

A5, 48 stran, sešit na dvě skoby
celobarevná

ZDE SOUBOR V PDF KE STAŽENÍ

Typografický návrh
Návrh obálky

SAZBA A PŘÍPRAVA DO TISKU:

• sazba 48 stran
• vytvoření 10 tabulek
• překreslení 5 grafů
• úprava 25 fotografií
• montáž obálky

• jazyková korektura
  (50 Kč/normostrana)

PŘÍPRAVA PDF /
ELEKTRONICKÁ VERZE:

interaktivní obsah
odkazy na internet
aktivní e-mailové odkazy
textové kotvy
zvětšování (přibližování) fotek,
  grafů nebo jiných elementů v rámci souboru PDF

PŘÍPRAVA CD:

výpal na CD
potisk CD
plastový obal s tištěným titulem

TISK (cena s DPH):

300 kusů ofsetovým tiskem
 

50 kusů malonákl. tiskbarevný

25 kusů malonákl. tisk barevný

25 kusů malonákl. tisk černobílý

400 Kč
400 Kč

 

2 400 Kč
500 Kč
400 Kč
750 Kč
300 Kč

  

200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč


400 Kč

 

15 Kč/kus
10 Kč/kus
15 Kč/kus

 

22 000 Kč
(73 Kč/kus)

3 900 Kč
(78 Kč/kus)
2 200 Kč
(88 Kč/kus)
1 00 Kč
(40 Kč/kus)

CO PŘÍPRAVU ZDRAŽUJE:

Největším zdražovačem jsou nehotové podklady, které se během přípravy doplňnují
a následně komplikované korektury.

Pracnost též zvyšuje kompilovaný text z různých zdrojů vkládaných do textového programu MS Word.

CO PŘÍPRAVU ZLEVŇUJE:

• velké fotografie
• fotografie mimo MS Word
• srozumitelné názvy
  (01-budova-firmy.jpg)
  (05-tab-vynosy.xls)
• tabulky v Excelu mimo Word
• pozn. o umístění fotek v textu
• popisky v externím souboru
• korektura značená v PDF
  souboru (viz poznámka výše
  pod 8. bodem)

S dobře připravenými podklady lze sazbu výroční zprávy urychlit a lze ji připravit do pěti pracovních dnů i s jazykovou korekturou textu.

Tisk lze zajistit také do pěti pracovních dnů.

Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.