Grafický servis

SPOLEČENSKÉ TISKOVINY, PUBLIKACE A VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ukázka sazby novin a periodik. Sazba novin je prováděna v prorgamu InDesign s využitím částečné automatizace.
Ukázka zakázek sazby a příravy plakátů, pozvánek do tisku s rozpočtem realizace.

PLAKÁTY, POZVÁNKY, OZNÁMENÍ, VIZITKY, LETÁKY

BROŽURY, VÝROČNÍ ZPRÁVY

PERIODICKÉ PUBLIKACE, ZPRAVODAJE, BULLETINY

Měla jsem moc krásné dětství

periodika
Grafické návrhy, sazba a zajištění výroby plakátů, pozvánek, oznámení, vizitek a podobných společenských tiskovin. Sazba výročních zpráv, neperiodických brožur, učebních listů. Příprava pro tisk i pro interaktivní PDF. Sazba periodických publikací:
měsíčníky, čtvrtletníky formou sešitu A5—A4 nebo novin A5—A3.
K sazbě se používají automatické úlohy, které výrazně zkracují přípravu.
Projekty
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.